Kredyt hipoteczny a wojna.

Wojna tuż za naszą wschodnią granicą skłania do przemyśleń. Co dzieje się z kredytem hipotecznym w przypadku zniszczenia domu w wyniku działań wojennych? Niestety w przypadku ewentualnego zniszczenia domu w wyniku wojny kredyt hipoteczny nie wygasa i w dalszym ciągu należy go spłacać. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w takim przypadku nie będziemy mogli skorzystać z […]

Jaką formę musi mieć testament?

W zależności od potrzeby i danych okoliczności testament można sporządzić w kilku formach: Testament własnoręczny – w całości napisany własnym pismem ręcznym, zawierający podpis oraz datę jego sporządzenia; Testament urzędowy – ustne oświadczenie swojej ostatniej woli, w obecności co najmniej dwóch świadków, przed właściwym urzędnikiem państwowym i sporządzenie na tę okoliczność protokołu (ze wskazaniem daty), […]

Uchylenie przepisu COVID-owego, wstrzymującego eksmisje z lokali mieszkalnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego”. Przepis ten […]

Aktualne uprawnienia obywateli Ukrainy w związku z przybyciem do Polski/ Актуальні права громадян України у зв’язку з приїздом до Польщі.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy: – przybyli na […]

Legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce / Законність перебування громадян України в Польщі

W związku z obawami obywateli Ukrainy przybywającymi do Polski, co do legalności ich pobytu informuję, iż zgodnie z aktualną polityką polskiego rządu, Ukraińcy przekraczający przejście graniczne z Polską obecnie nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani też występować o zgodę na czasowy/stały pobyt lub też o status uchodźcy. Na ten moment winni oni jedynie […]

Zamówiłeś towar i za niego zapłaciłeś, a sprzedawca Ci go nie dostarczył? Co zrobić w takiej sytuacji?

W okresie przedświątecznym bardzo często zamawiamy prezenty przez internet. Niestety czasami okazuje się, że sprzedawca nie dostarcza nam zamówionego towaru i wodzi nas za nos wskazując kolejne terminy dostawy. Co w takiej w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Po pierwsze, na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, należy wezwać sprzedawcę do wykonania umowy w całości […]

Czy dozwolone jest spożywanie lodów na ulicy w czasie stanu epidemii?

Wraz z ogłoszeniem stanu epidemii wprowadzone zostały ograniczenia związane z funkcjonowaniem restauracji, barów, kawiarni, lodziarni itp. Do niedawna tego typu lokale mogły świadczyć jedynie usługi „na wynos.” Od 18 maja 2020 r. istnieje możliwość spożywania posiłków w lokalu, ale jedynie w specjalnie przystosowanych do tego miejscach. Pojawia się jednak pytanie – a co w przypadku, […]

Czy w Polsce wprowadza się stan nadzwyczajny tylnymi drzwiami?

W okresie informowania przez media o pierwszych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, pojawiały się spekulacje, że zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny. Następnie rządzący zdementowali powyższe pogłoski. Niewątpliwym jest jednak, iż rząd wprowadza coraz to szersze ograniczenia, lecz nie odbywa się to w ramach stanu nadzwyczajnego. W zasadzie można powiedzieć, że Minister Zdrowia wyciągnął z magicznego kapelusza […]

Podział wspólnego mieszkania byłych małżonków a kwestia rozliczenia opłat za mieszkanie

W przypadku, gdy małżonkowie nie zawarli tzw. intercyzy (umowy majątkowej małżeńskiej) z momentem rozwodu następuje zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej łącznej, a pomiędzy byłymi małżonkami powstaje wspólność ułamkowa, w której każdemu z nich przypada ½ udziału w majątku (zgodnie z art. 43 § 1 KRO), w tym m. in. w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego […]