Jaką formę musi mieć testament?

W zależności od potrzeby i danych okoliczności testament można sporządzić w kilku formach: Testament własnoręczny – w całości napisany własnym pismem ręcznym, zawierający podpis oraz datę jego sporządzenia; Testament urzędowy – ustne oświadczenie swojej ostatniej woli, w obecności co najmniej dwóch świadków, przed właściwym urzędnikiem państwowym i sporządzenie na tę okoliczność protokołu (ze wskazaniem daty), […]

Uchylenie przepisu COVID-owego, wstrzymującego eksmisje z lokali mieszkalnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego”. Przepis ten […]

Aktualne uprawnienia obywateli Ukrainy w związku z przybyciem do Polski/ Актуальні права громадян України у зв’язку з приїздом до Польщі.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy: – przybyli na […]

Legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce / Законність перебування громадян України в Польщі

W związku z obawami obywateli Ukrainy przybywającymi do Polski, co do legalności ich pobytu informuję, iż zgodnie z aktualną polityką polskiego rządu, Ukraińcy przekraczający przejście graniczne z Polską obecnie nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani też występować o zgodę na czasowy/stały pobyt lub też o status uchodźcy. Na ten moment winni oni jedynie […]

Zamówiłeś towar i za niego zapłaciłeś, a sprzedawca Ci go nie dostarczył? Co zrobić w takiej sytuacji?

W okresie przedświątecznym bardzo często zamawiamy prezenty przez internet. Niestety czasami okazuje się, że sprzedawca nie dostarcza nam zamówionego towaru i wodzi nas za nos wskazując kolejne terminy dostawy. Co w takiej w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Po pierwsze, na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, należy wezwać sprzedawcę do wykonania umowy w całości […]

Czy dozwolone jest spożywanie lodów na ulicy w czasie stanu epidemii?

Wraz z ogłoszeniem stanu epidemii wprowadzone zostały ograniczenia związane z funkcjonowaniem restauracji, barów, kawiarni, lodziarni itp. Do niedawna tego typu lokale mogły świadczyć jedynie usługi „na wynos.” Od 18 maja 2020 r. istnieje możliwość spożywania posiłków w lokalu, ale jedynie w specjalnie przystosowanych do tego miejscach. Pojawia się jednak pytanie – a co w przypadku, […]

Czy w Polsce wprowadza się stan nadzwyczajny tylnymi drzwiami?

W okresie informowania przez media o pierwszych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce, pojawiały się spekulacje, że zostanie wprowadzony stan nadzwyczajny. Następnie rządzący zdementowali powyższe pogłoski. Niewątpliwym jest jednak, iż rząd wprowadza coraz to szersze ograniczenia, lecz nie odbywa się to w ramach stanu nadzwyczajnego. W zasadzie można powiedzieć, że Minister Zdrowia wyciągnął z magicznego kapelusza […]

Podział wspólnego mieszkania byłych małżonków a kwestia rozliczenia opłat za mieszkanie

W przypadku, gdy małżonkowie nie zawarli tzw. intercyzy (umowy majątkowej małżeńskiej) z momentem rozwodu następuje zniesienie małżeńskiej wspólności majątkowej łącznej, a pomiędzy byłymi małżonkami powstaje wspólność ułamkowa, w której każdemu z nich przypada ½ udziału w majątku (zgodnie z art. 43 § 1 KRO), w tym m. in. w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego […]

Odszkodowanie z tytuły utraty wartości samochodu na skutek wypadku komunikacyjnego.

Kiedy na skutek kolizji drogowej nasz samochód zostaje uszkodzony oczywistym jest, że dochodzimy od ubezpieczyciela sprawcy naprawy samochodu. Jednakże po naprawie nasz samochód uzyskuje statut „auta powypadkowego”, co może wiązać się z tym, iż traci on znacznie na wartości. Mówimy wtedy o tzw. utracie wartości handlowej pojazdu. Czy w powyższym przypadku należy nam się jakiekolwiek […]