Jak pozbyć się współwłasności rzeczy?

Na skutek różnych i często niezależnych od nas zdarzeń, w tym przede wszystkim dziedziczenia, możemy stać się współwłaścicielami jakiejś rzeczy np. samochodu lub nieruchomości (domu, mieszkania). W przypadku, gdy jesteśmy w stanie dojść do porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami możemy znieść współwłasność poprzez zawarcie stosownej umowy. W zasadzie zniesienie współwłasności może tutaj odbyć się w dowolny […]

Kiedy i jak można uznać kogoś za niegodnego dziedziczenia?

Zgodnie z art. 928 § 1 Kodeksu cywilnego spadkobierca może być uznany przez sąd za niegodnego, jeżeli: 1) dopuścił się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy; 2) podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności; 3) umyślnie ukrył lub zniszczył testament […]

Czy można zasiedzieć służebność na wydeptanej i wyjeżdżonej przez nas drodze, znajdującej się na gruncie sąsiada?

Niejednokrotnie zdarza się, że nasza nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. W takim przypadku przechodzimy lub przejeżdżamy przez grunt sąsiada. Czy możemy, więc zasiedzieć taką wydeptywaną i wyjeżdżoną przez nas drogę, znajdującą się na sąsiedniej nieruchomości? Niestety nie. Zgodnie bowiem z art. 292 zd. 1 Kodeksu cywilnego: „Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie […]

Ważne zmiany (ułatwienia) w prawie spadkowym!

Z dniem 15 listopada 2023 r. wchodzi w życie istotna zamiana przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, dotycząca spraw spadkowych, która wprowadza szereg ułatwień: – trzecia grupa spadkobierców została zawężona do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich dzieci (nie trzeba będzie, więc poszukiwać w ramach postępowań spadkowych dalekich krewnych, z […]

Sukces przed Sądem Najwyższym.

Udało się uzyskać dla naszego klienta pozytywne rozstrzygnięcie przed Sądem Najwyższym, który odrzucił skargę kasacyjną pełnomocnika drugiej strony, kwestionującą możliwość zastosowania tzw. mieszanego trybu zniesienia wspólności masy spadkowej (gospodarstwa rolnego). Tym samym utrzymały się korzystane dla naszego klienta wyroki Sądu Rejonowego w Kielcach i Sądu Okręgowego w Kielcach, zgodnie z którymi nie było przeciwskazań żeby […]

Czy przedsiębiorca może zwrócić rzecz zamówioną przez internet bez podawania przyczyny?

Przywykliśmy do tego, że jako konsumenci zamawiając jakiś produkt przez internet albo telefonicznie (czyli poza lokalem sprzedającego), co do zasady możemy w terminie 14 dni zwrócić ten produkt bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (nie może, więc być to spółka) również może skorzystać z tego prawa. Warunkiem […]

Kredyt hipoteczny a wojna.

Wojna tuż za naszą wschodnią granicą skłania do przemyśleń. Co dzieje się z kredytem hipotecznym w przypadku zniszczenia domu w wyniku działań wojennych? Niestety w przypadku ewentualnego zniszczenia domu w wyniku wojny kredyt hipoteczny nie wygasa i w dalszym ciągu należy go spłacać. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w takim przypadku nie będziemy mogli skorzystać z […]

Jaką formę musi mieć testament?

W zależności od potrzeby i danych okoliczności testament można sporządzić w kilku formach: Testament własnoręczny – w całości napisany własnym pismem ręcznym, zawierający podpis oraz datę jego sporządzenia; Testament urzędowy – ustne oświadczenie swojej ostatniej woli, w obecności co najmniej dwóch świadków, przed właściwym urzędnikiem państwowym i sporządzenie na tę okoliczność protokołu (ze wskazaniem daty), […]

Uchylenie przepisu COVID-owego, wstrzymującego eksmisje z lokali mieszkalnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego”. Przepis ten […]