Ważne zmiany (ułatwienia) w prawie spadkowym!

Z dniem 15 listopada 2023 r. wchodzi w życie istotna zamiana przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, dotycząca spraw spadkowych, która wprowadza szereg ułatwień: – trzecia grupa spadkobierców została zawężona do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich dzieci (nie trzeba będzie, więc poszukiwać w ramach postępowań spadkowych dalekich krewnych, z […]

Sukces przed Sądem Najwyższym.

Udało się uzyskać dla naszego klienta pozytywne rozstrzygnięcie przed Sądem Najwyższym, który odrzucił skargę kasacyjną pełnomocnika drugiej strony, kwestionującą możliwość zastosowania tzw. mieszanego trybu zniesienia wspólności masy spadkowej (gospodarstwa rolnego). Tym samym utrzymały się korzystane dla naszego klienta wyroki Sądu Rejonowego w Kielcach i Sądu Okręgowego w Kielcach, zgodnie z którymi nie było przeciwskazań żeby […]

Czy przedsiębiorca może zwrócić rzecz zamówioną przez internet bez podawania przyczyny?

Przywykliśmy do tego, że jako konsumenci zamawiając jakiś produkt przez internet albo telefonicznie (czyli poza lokalem sprzedającego), co do zasady możemy w terminie 14 dni zwrócić ten produkt bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (nie może, więc być to spółka) również może skorzystać z tego prawa. Warunkiem […]

Kredyt hipoteczny a wojna.

Wojna tuż za naszą wschodnią granicą skłania do przemyśleń. Co dzieje się z kredytem hipotecznym w przypadku zniszczenia domu w wyniku działań wojennych? Niestety w przypadku ewentualnego zniszczenia domu w wyniku wojny kredyt hipoteczny nie wygasa i w dalszym ciągu należy go spłacać. Dodatkowo trzeba pamiętać, że w takim przypadku nie będziemy mogli skorzystać z […]

Jaką formę musi mieć testament?

W zależności od potrzeby i danych okoliczności testament można sporządzić w kilku formach: Testament własnoręczny – w całości napisany własnym pismem ręcznym, zawierający podpis oraz datę jego sporządzenia; Testament urzędowy – ustne oświadczenie swojej ostatniej woli, w obecności co najmniej dwóch świadków, przed właściwym urzędnikiem państwowym i sporządzenie na tę okoliczność protokołu (ze wskazaniem daty), […]

Uchylenie przepisu COVID-owego, wstrzymującego eksmisje z lokali mieszkalnych.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego”. Przepis ten […]

Aktualne uprawnienia obywateli Ukrainy w związku z przybyciem do Polski/ Актуальні права громадян України у зв’язку з приїздом до Польщі.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy: – przybyli na […]

Legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce / Законність перебування громадян України в Польщі

W związku z obawami obywateli Ukrainy przybywającymi do Polski, co do legalności ich pobytu informuję, iż zgodnie z aktualną polityką polskiego rządu, Ukraińcy przekraczający przejście graniczne z Polską obecnie nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani też występować o zgodę na czasowy/stały pobyt lub też o status uchodźcy. Na ten moment winni oni jedynie […]

Zamówiłeś towar i za niego zapłaciłeś, a sprzedawca Ci go nie dostarczył? Co zrobić w takiej sytuacji?

W okresie przedświątecznym bardzo często zamawiamy prezenty przez internet. Niestety czasami okazuje się, że sprzedawca nie dostarcza nam zamówionego towaru i wodzi nas za nos wskazując kolejne terminy dostawy. Co w takiej w takiej sytuacji najlepiej zrobić? Po pierwsze, na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu cywilnego, należy wezwać sprzedawcę do wykonania umowy w całości […]