Prawo pracy

Profesjonalne wsparcie prawne w zakresie prawa pracy

Jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, oferuję kompleksowe usługi prawne związane z prawem pracy. Moje wsparcie obejmuje zarówno pracodawców, jak i pracowników, zapewniając skuteczne dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych oraz doradztwo w kwestiach dotyczących zakazów konkurencji. Zapewniam indywidualne podejście do każdej sprawy oraz pełne zaangażowanie na każdym etapie postępowania.

Dochodzenie roszczeń przez pracodawców i pracowników

Niewypłacone wynagrodzenia

Oferuję pomoc w dochodzeniu niewypłaconych wynagrodzeń, zarówno dla pracowników, którzy nie otrzymali należnych im środków, jak i dla pracodawców, którzy mają problemy z nieuczciwymi pracownikami. Reprezentuję klientów przed sądami pracy, pomagając w przygotowaniu niezbędnych dokumentów i prowadzeniu postępowań.

Ekwiwalenty i diety

Pomagam w dochodzeniu ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz innych należnych świadczeń, takich jak diety czy ryczałty za podróże służbowe. Analizuję sytuacje prawno-faktyczne, przygotowuję odpowiednie pisma procesowe oraz reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych.

Odszkodowania

Reprezentuję klientów w sprawach o odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę, mobbingu, dyskryminacji oraz innych naruszeń praw pracowniczych. Pomagam w przygotowaniu dokumentacji oraz w prowadzeniu postępowań przed sądami pracy.

Roszczenia niepieniężne

Przywracanie do pracy

Oferuję wsparcie w sprawach dotyczących przywracania do pracy pracowników niesłusznie zwolnionych lub zwolnionych niezgodnie z przepisami prawa pracy. Reprezentuję klientów przed sądami pracy, przygotowuję niezbędne pisma procesowe oraz dbam o to, aby postępowania przebiegały sprawnie i zakończyły się korzystnym rozstrzygnięciem.

Zakazy konkurencji

Sporządzanie i weryfikacja umów o zakazie konkurencji

Pomagam w sporządzaniu umów o zakazie konkurencji, zarówno obowiązujących w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego zakończeniu. Dbam o to, aby umowy te były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz skutecznie chroniły interesy pracodawców.

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia zakazu konkurencji

Reprezentuję pracodawców w sprawach dotyczących naruszenia zakazu konkurencji przez pracowników. Pomagam w przygotowaniu niezbędnych dokumentów, prowadzeniu postępowań sądowych oraz dochodzeniu odszkodowań z tytułu naruszenia umowy o zakazie konkurencji.

Obrona pracowników przed bezzasadnymi roszczeniami

Reprezentuję pracowników w sprawach dotyczących bezzasadnych roszczeń wynikających z umów o zakazie konkurencji. Analizuję sytuacje prawno-faktyczne, przygotowuję odpowiednie pisma procesowe oraz dbam o skuteczną obronę praw pracowników przed sądami pracy.

Zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania oraz przedstawię szczegółową ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb. Moim celem jest zapewnienie pełnej ochrony prawnej oraz pewności w każdej sytuacji związanej z prawem pracy.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zachęcamy do kontaktu i umówienia się telefonicznie lub mailowo na dedykowane spotkanie.

Telefon i e-mail

+48 605 514 079

kontakt@radca-matuszczyk.pl

Adres kancelarii

Mateusz Matuszczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wyczółkowskiego 13
41-902 Bytom
(I piętro, lokal nr 3)

NIP: 6262945957
REGON:243440140