Kancelaria radcy prawnego

Mateusz Matuszczyk

Nasza kancelaria zajmuje się profesjonalną obsługą prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Udzielamy porad prawnych oraz reprezentujemy przed sądami i organami administracji publicznej.

Prawo nieruchomości

 • Weryfikacja i regulacja stanów prawnych nieruchomości.
 • Pomoc w zbywaniu i nabywaniu praw do nieruchomości (w drodze umów, spadków, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, zasiedzenia), w tym w ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych (służebności, hipoteki, użytkowanie), i zawieraniu umów obligacyjnych (najmu, dzierżawy, użyczenia, dożywocia itp.).
 • Weryfikacja projektów umów sprzedaży, zamiany, darowizny, w tym umów przedwstępnych oraz umów deweloperskich.
 • Pomoc w przeprowadzaniu podziałów majątków, w skład których wchodzą nieruchomości w ramach postępowań m. in. o dział spadku, dział majątku byłych małżonków, zniesienie współwłasności.
 • Zapewnianie wyceny praw do nieruchomości przy współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi.

Prawo cywilne

 • sporządzenie i weryfikacja wszelkiego rodzaj umów cywilnoprawnych,
 • dochodzenie wszelkich wierzytelności, w tym odszkodowań i zadośćuczynień,
 • obrona przed bezzasadnie dochodzonymi roszczeniami,
 • reklamacje,
 • ochrona dóbr osobistych (dobrego imienia, wizerunku itp.),
 • prowadzenie spraw spadkowych (testamenty, zapisy, zachowki, stwierdzanie nabycia spadków, dział spadku itp.),
 • ubezwłasnowolnianie osób niezdolnych do swobodnego i świadomego wyrażania woli.

Prawo handlowe i gospodarcze

 • tworzenie spółek osobowych i kapitałowych,
 • obsługa prawna spółek, w tym sporządzanie statutów, umów spółek, uchwał organów statutowych,
 • zakładanie, zawieszanie, zakończanie działalności gospodarczej,
 • pozyskiwanie zezwoleń, koncesji itp.,
 • ochrona konkurencji i konsumentów,
 • sporządzenie i weryfikacja umów handlowych.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

 • dochodzenie alimentów,
 • rozwody, separacje, stwierdzanie nieważności małżeństwa,
 • zawieranie majątkowych umowy małżeńskich,
 • podział majątku wspólnego byłych małżonków,
 • pozbawienia i ograniczenie praw rodzicielskich,
 • ustalanie kontaktów z dziećmi,
 • ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • ustalenie opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Prawo administracyjne

 • pozyskiwanie i skarżenie decyzji administracyjnych oraz innych aktów wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
 • skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawo
pracy

 • dochodzenie wszelkich roszczeń pracowniczych, w tym pieniężnych (niewypłacone wynagrodzenia, ekwiwalenty, diety, odszkodowania itp.) oraz niepieniężnych (przywracanie do pracy),
 • mobbing, dyskryminacja,
 • zakazy konkurencji.
Zarerezerwuj spotkanie

Zapraszamy na konsultacje prawne

Co mówią o nas nasi klienci

Wybrane referencje

"Profesjonalna i przede wszystkim uczciwa pomoc prawna. Korzystałem z usług przy okazji zakupu mieszkania i gorąco polecam!"
Pan Kamil
prawo cywilne
"Dziękuję Panie Mateuszu za pomoc prawną. Temat, w którym Pan pomógł był dla mnie bardzo ważny i dzięki Panu doczekał się pozytywnego finału! Jak najbardziej polecam"
Pan Łukasz
prawo GOSPODARCZE
"Można liczyć przede wszystkim na rzeczową poradę i pełen profesjonalizm. Radca dba o klienta a cała wizyta oraz porada odbyła się w przyjaznej atmosferze. "
Pani Katarzyna
prawo Administracyjne

Nasz zespół

Mateusz Matuszczyk
RadcA prawny
Justyna Rudawska
radca prawny

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zachęcamy do kontaktu i umówienia się telefonicznie lub mailowo na dedykowane spotkanie.

Telefon

+48 605 514 079

Dane adresowe

ul. Wyczółkowskiego 13
41-902 Bytom

(I piętro, lokal nr 3)

kontakt@radca-matuszczyk.pl