kancelaria

Witamy na naszej stronie!

kancelaria radcy prawnego

Nasza kancelaria zajmuje się profesjonalną obsługą prawną zarówno podmiotów gospodarczych, jak i klientów indywidualnych. Dokładamy najwyższą staranność i pełne zaangażowanie w każdą powierzoną nam sprawę, dbając przy tym o każdy nawet najmniejszy szczegół tak, aby jak najlepiej zrealizować i zabezpieczyć interes naszych klientów.

Zakres usług

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami z zakresu:

Prawa cywilnego m. in.:

– sporządzenie i weryfikacja wszelkiego rodzaj umów cywilnoprawnych,
– dochodzenie wszelkich wierzytelności, w tym odszkodowań i zadośćuczynień,
– obrona przed bezzasadnie dochodzonymi roszczeniami,
– reklamacje,
– ochrona dóbr osobistych (dobrego imienia, wizerunku itp.),
– prowadzenie spraw spadkowych (testamenty, zapisy, zachowki, stwierdzanie nabycia spadków, dział spadku itp.),
– ubezwłasnowolnianie osób niezdolnych do swobodnego i świadomego wyrażania woli.

Prawa handlowego i gospodarczego m. in.:

– tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek osobowych i kapitałowych,
– obsługa prawna spółek, w tym sporządzanie statutów, umów spółek, uchwał organów statutowych,
– zakładanie, zawieszanie, zakończanie działalności gospodarczej,
– pozyskiwanie zezwoleń, koncesji itp.,
– ochrona konkurencji i konsumentów,
– sporządzenie i weryfikacja umów handlowych.

Prawa administracyjnego, w tym budowlanego m. in.:

– pozyskiwanie i skarżenie decyzji administracyjnych oraz innych aktów wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządowej,
– skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Prawa rodzinnego i opiekuńczego m. in.:

– dochodzenie alimentów,
– rozwody, separacje, stwierdzanie nieważności małżeństwa,
– zawieranie majątkowych umowy małżeńskich,
– podział majątku wspólnego byłych małżonków,
– pozbawienia i ograniczenie praw rodzicielskich,
– ustalanie kontaktów z dziećmi,
– ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
– ustalenie opieki dla osoby ubezwłasnowolnionej.

Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych m. in.:

– dochodzenie wszelkich roszczeń pracowniczych, w tym pieniężnych (niewypłacone wynagrodzenia, ekwiwalenty, diety, odszkodowania itp.) oraz niepieniężnych (przywracanie do pracy)
– mobbing, dyskryminacja,
– zakazy konkurencji,
– wypadki w pracy,
– renty, emerytury, zasiłki chorobowe, rehabilitacyjne, macierzyńskie itp.

Naszą pasję stanowi prawo nieruchomości:

.

  1. Zajmujemy się weryfikacją i regulacją stanów prawnych nieruchomości.
    .
  2. Pomagamy w zbywaniu i nabywaniu praw do nieruchomości (w drodze umów, spadków, decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych), w tym w ustanawianiu ograniczonych praw rzeczowych (służebności, hipoteki, użytkowanie), i zawieraniu umów obligacyjnych (najmu, dzierżawy, użyczenia, dożywocia itp.).
    .
  3. Gwarantujemy fachową pomoc w zakresie wszelkich postępowań administracyjnych (w tym budowalnych) i sądowych, które umożliwiają zagospodarowanie nieruchomości w ramach prowadzonych inwestycji.
    .
  4. Dzięki współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi zapewniamy także wycenę praw do nieruchomości.

Nasz zespół

telefon:

+48 605 514 079

adres:

Bytom Square

ul. Wrocławska 32-34 lok. 201
(II piętro)

41-902 Bytom

e-mail:

kontakt@radca-matuszczyk.pl

Prosimy o uprzednie telefoniczne lub mailowe umówienie terminu wizyty.

kontakt

Zadzwoń lub napisz do nas

/ Dowiedz się więcej

Aktualności i Blog