Prawo handlowe i gospodarcze

Profesjonalna obsługa prawna w zakresie prawa handlowego i gospodarczego

Jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, oferuję kompleksowe wsparcie prawne w zakresie prawa handlowego i gospodarczego. Moje usługi obejmują tworzenie spółek, obsługę prawną przedsiębiorstw, zakładanie i zarządzanie działalnością gospodarczą, pozyskiwanie niezbędnych zezwoleń oraz ochronę konkurencji i konsumentów. Zajmuję się również sporządzaniem i weryfikacją umów handlowych, dbając o bezpieczeństwo prawne moich klientów na każdym etapie prowadzenia działalności.

Tworzenie spółek osobowych i kapitałowych

Zakładanie spółek

Oferuję pomoc w tworzeniu spółek osobowych (jawnych, partnerskich, komandytowych, komandytowo-akcyjnych) oraz kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych). Zapewniam kompleksową obsługę prawną, od przygotowania niezbędnej dokumentacji, przez rejestrację spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym, aż po doradztwo w zakresie optymalnych rozwiązań prawnych i podatkowych.

Obsługa prawna spółek

Sporządzanie statutów i umów spółek

Pomagam w sporządzaniu statutów, umów spółek oraz innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dbam o to, aby dokumenty te były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz skutecznie chroniły interesy moich klientów.

Uchwały organów statutowych

Oferuję wsparcie w przygotowaniu uchwał organów statutowych, takich jak walne zgromadzenia wspólników czy rady nadzorcze. Zapewniam, że uchwały te są zgodne z przepisami prawa oraz z wewnętrznymi regulacjami spółki.

Zakładanie, zawieszanie i zakończenie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej

Pomagam w zakładaniu działalności gospodarczej, doradzając w wyborze odpowiedniej formy prawnej oraz przygotowując niezbędną dokumentację. Reprezentuję klientów przed odpowiednimi urzędami i instytucjami, aby proces rejestracji przebiegał sprawnie i bez problemów.

Zawieszanie i zakończenie działalności gospodarczej

Oferuję wsparcie prawne przy zawieszaniu oraz zakończeniu działalności gospodarczej. Pomagam w przygotowaniu niezbędnych dokumentów oraz reprezentuję klientów w kontaktach z urzędami, aby proces ten przebiegał sprawnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Pozyskiwanie zezwoleń i koncesji

Pomagam w pozyskiwaniu niezbędnych zezwoleń, licencji oraz koncesji, które są wymagane do prowadzenia określonych rodzajów działalności gospodarczej. Oferuję wsparcie w przygotowaniu wniosków oraz reprezentację klientów przed odpowiednimi organami administracji publicznej.

Ochrona konkurencji i konsumentów

Zapewniam pomoc prawną w zakresie ochrony konkurencji, doradzając w kwestiach związanych z praktykami antykonkurencyjnymi oraz reprezentując klientów przed organami ochrony konkurencji. Pomagam w przygotowaniu odpowiednich dokumentów oraz w prowadzeniu postępowań.

Ochrona konsumentów

Oferuję wsparcie prawne w zakresie ochrony konsumentów, doradzając w sprawach związanych z prawami konsumentów oraz obowiązkami przedsiębiorców. Pomagam w przygotowaniu regulaminów, umów oraz innych dokumentów, które zapewniają zgodność z obowiązującymi przepisami prawa.

Sporządzanie i weryfikacja umów handlowych

Sporządzanie umów handlowych

Oferuję kompleksową pomoc w sporządzaniu umów handlowych, takich jak umowy sprzedaży, dostawy, najmu, dzierżawy, zlecenia czy świadczenia usług. Dbam o to, aby umowy te były precyzyjne, jasne oraz skutecznie chroniły interesy moich klientów.

Weryfikacja umów handlowych

Przeprowadzam dokładną weryfikację istniejących umów handlowych, analizując ich treść pod kątem zgodności z prawem oraz potencjalnych ryzyk. Pomagam w identyfikacji niekorzystnych zapisów oraz sugeruję niezbędne poprawki, aby umowy były bezpieczne i korzystne dla moich klientów.

Zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania oraz przedstawię szczegółową ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb. Moim celem jest zapewnienie pełnej ochrony prawnej oraz pewności w każdej sytuacji związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zachęcamy do kontaktu i umówienia się telefonicznie lub mailowo na dedykowane spotkanie.

Telefon i e-mail

+48 605 514 079

kontakt@radca-matuszczyk.pl

Adres kancelarii

Mateusz Matuszczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wyczółkowskiego 13
41-902 Bytom
(I piętro, lokal nr 3)

NIP: 6262945957
REGON:243440140