Prawo cywilne

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie prawa cywilnego

Jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, oferuję szerokie spektrum usług prawnych w zakresie prawa cywilnego. Moje usługi obejmują sporządzanie i weryfikację umów cywilnoprawnych, dochodzenie wierzytelności, obronę przed bezzasadnie dochodzonymi roszczeniami, a także pomoc w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych oraz ubezwłasnowolnienia osób niezdolnych do swobodnego wyrażania woli.

Sporządzanie i weryfikacja umów cywilnoprawnych

Profesjonalne sporządzanie umów

Przygotowuję umowy cywilnoprawne dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów, dbając o każdy szczegół, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz chroniły interesy moich klientów. Sporządzam umowy sprzedaży, najmu, dzierżawy, darowizny, umowy zlecenia oraz wiele innych.

Weryfikacja istniejących umów

Oferuję usługę dokładnej analizy i weryfikacji istniejących umów cywilnoprawnych, identyfikując potencjalne ryzyka oraz sugerując niezbędne poprawki. Dbam o to, aby umowy były jasne, precyzyjne i nie zawierały niekorzystnych zapisów.

Dochodzenie wierzytelności

Windykacja należności

Pomagam w dochodzeniu należności, w tym zaległych długów, odszkodowań i zadośćuczynień. Reprezentuję klientów na każdym etapie postępowania, od negocjacji polubownych, poprzez postępowanie sądowe, aż po egzekucję komorniczą. Moim celem jest skuteczne odzyskanie należnych środków w możliwie najkrótszym czasie.

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Wspieram klientów w dochodzeniu odszkodowań za szkody materialne oraz zadośćuczynień za doznane krzywdy niematerialne. Pomagam w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych.

Obrona przed bezzasadnie dochodzonymi roszczeniami

Skuteczna obrona

Reprezentuję klientów w obronie przed bezzasadnie dochodzonymi roszczeniami. Analizuję sytuację prawno-faktyczną, przygotowuję odpowiednie pisma procesowe oraz reprezentuję klientów przed sądami i innymi organami. Moim celem jest ochrona praw i interesów klientów przed nieuzasadnionymi żądaniami.

Reklamacje

Wsparcie w procesie reklamacyjnym

Oferuję pomoc w przygotowaniu i składaniu reklamacji związanych z umowami cywilnoprawnymi. Reprezentuję klientów w negocjacjach z drugą stroną umowy oraz, w razie potrzeby, w postępowaniach sądowych. Dbam o to, aby prawa konsumentów były należycie chronione, a reklamacje rozpatrywane sprawiedliwie i zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona dóbr osobistych

Ochrona spokoju domowego, dobrego imienia i wizerunku

Pomagam w sprawach dotyczących ochrony dóbr osobistych, takich jak spokój domowy, dobre imię, wizerunek czy prywatność. Reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych i pozasądowych, dążąc do zaprzestania naruszeń oraz uzyskania odpowiedniego zadośćuczynienia za doznane krzywdy.

Ubezwłasnowolnienie osób niezdolnych do swobodnego wyrażania woli

Procedura ubezwłasnowolnienia

Oferuję wsparcie prawne w procedurze ubezwłasnowolnienia osób, które z powodu choroby, niepełnosprawności czy innych przyczyn nie są zdolne do swobodnego i świadomego wyrażania woli. Przygotowuję niezbędną dokumentację, reprezentuję klientów w postępowaniach sądowych oraz doradzam w kwestiach dotyczących opieki i zarządzania majątkiem osób ubezwłasnowolnionych.

Zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania oraz przedstawię szczegółową ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb. Moim celem jest zapewnienie pełnej ochrony prawnej oraz pewności w każdej sytuacji związanej z prawem cywilnym.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zachęcamy do kontaktu i umówienia się telefonicznie lub mailowo na dedykowane spotkanie.

Telefon i e-mail

+48 605 514 079

kontakt@radca-matuszczyk.pl

Adres kancelarii

Mateusz Matuszczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wyczółkowskiego 13
41-902 Bytom
(I piętro, lokal nr 3)

NIP: 6262945957
REGON:243440140