Udało się uzyskać dla naszego klienta pozytywne rozstrzygnięcie przed Sądem Najwyższym, który odrzucił skargę kasacyjną pełnomocnika drugiej strony, kwestionującą możliwość zastosowania tzw. mieszanego trybu zniesienia wspólności masy spadkowej (gospodarstwa rolnego).

Tym samym utrzymały się korzystane dla naszego klienta wyroki Sądu Rejonowego w Kielcach i Sądu Okręgowego w Kielcach, zgodnie z którymi nie było przeciwskazań żeby zastosować taki mieszany tryb.

Tryb ten polegał na tym, że sąd przyznał na własność/współwłasność część działek niektórym tylko uczestnikom (spadkobiercom wnioskującym o przyznanie takich działek), a pozostałe działki, których żaden z uczestników nie chciał, przeznaczył na sprzedaż w trybie przepisów kodeksu postępowania cywilnego.  

Taki tryb mieszany – w mojej opinii – jest w pełni zgody z art. 1044 k.c., zgodnie z którym: „Na żądanie dwóch lub więcej spadkobierców sąd może wydzielić im schedy spadkowe w całości lub w części w taki sposób, że przyzna im pewien przedmiot lub pewne przedmioty należące do spadku jako współwłasność w określonych częściach ułamkowych.”

Sąd bowiem prócz zniesienia współwłasności według zasad określonych w art. 210 i następ. k.c. może dodatkowo zastosować powyższy art. 1044 k.c. Logicznym jest przy tym, że pozostałe przedmioty należące do spadku, których nikt nie chce, najlepiej sprzedać, a uzyskaną ze sprzedaży kwotę należy podzielić pomiędzy pozostałych spadkobierców – z uwzględnieniem ewentualnych spłat lub dopłat.

Radca prawny

Mateusz Matuszczyk  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *