Prawo administracyjne

Profesjonalne wsparcie prawne w zakresie prawa administracyjnego

Jako radca prawny z wieloletnim doświadczeniem, oferuję kompleksowe usługi prawne związane z prawem administracyjnym. Moje wsparcie obejmuje pozyskiwanie i skarżenie decyzji administracyjnych oraz innych aktów wydawanych przez organy administracji rządowej i samorządowej, a także reprezentację klientów przed sądami administracyjnymi. Zapewniam indywidualne podejście do każdej sprawy oraz pełne zaangażowanie na każdym etapie postępowania.

Pozyskiwanie i skarżenie decyzji administracyjnych

Pozyskiwanie decyzji administracyjnych

Oferuję wsparcie w procesie uzyskiwania decyzji administracyjnych, niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, realizacji inwestycji czy załatwienia innych spraw urzędowych. Pomagam w przygotowaniu wniosków oraz kompletowaniu wymaganej dokumentacji, a także reprezentuję klientów przed organami administracji publicznej.

Skarżenie decyzji administracyjnych

Reprezentuję klientów w procesie skarżenia decyzji administracyjnych, które są niekorzystne lub naruszają prawa moich klientów. Analizuję decyzje pod kątem formalnym i merytorycznym, przygotowuję odwołania oraz prowadzę negocjacje z organami administracji w celu uzyskania korzystnych rozstrzygnięć.

Skarżenie innych aktów administracyjnych

Oferuję pomoc w skarżeniu innych aktów administracyjnych, takich jak postanowienia, zarządzenia, decyzje nakazowe czy zezwolenia. Reprezentuję klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych, dbając o ochronę ich praw i interesów.

Skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych

Przygotowanie skarg do WSA

Przygotowuję skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych (WSA) w sprawach dotyczących decyzji administracyjnych, postanowień oraz innych aktów administracyjnych. Dbam o to, aby skargi były zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, precyzyjnie sformułowane oraz skutecznie broniły interesów moich klientów.

Reprezentacja przed WSA

Reprezentuję klientów przed wojewódzkimi sądami administracyjnymi, prowadząc postępowania sądowe w imieniu moich klientów. Przygotowuję niezbędne pisma procesowe, biorę udział w rozprawach oraz dbam o to, aby postępowania przebiegały sprawnie i zakończyły się korzystnym rozstrzygnięciem.

Skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Przygotowanie skarg kasacyjnych

Oferuję pomoc w przygotowaniu skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Analizuję orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych, przygotowuję skargi kasacyjne oraz dbam o to, aby spełniały one wszystkie wymogi formalne i merytoryczne, zwiększając szanse na pomyślne rozpatrzenie sprawy przez NSA.

Reprezentacja przed NSA

Reprezentuję klientów przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, prowadząc postępowania kasacyjne w imieniu moich klientów. Przygotowuję niezbędne dokumenty procesowe, biorę udział w rozprawach oraz dbam o to, aby postępowania przebiegały zgodnie z przepisami prawa i zakończyły się korzystnym rozstrzygnięciem.

Zapraszam do kontaktu. Chętnie odpowiem na wszystkie Państwa pytania oraz przedstawię szczegółową ofertę dostosowaną do Państwa potrzeb. Moim celem jest zapewnienie pełnej ochrony prawnej oraz pewności w każdej sytuacji związanej z prawem administracyjnym.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zachęcamy do kontaktu i umówienia się telefonicznie lub mailowo na dedykowane spotkanie.

Telefon i e-mail

+48 605 514 079

kontakt@radca-matuszczyk.pl

Adres kancelarii

Mateusz Matuszczyk
Kancelaria Radcy Prawnego
ul. Wyczółkowskiego 13
41-902 Bytom
(I piętro, lokal nr 3)

NIP: 6262945957
REGON:243440140