Na skutek różnych i często niezależnych od nas zdarzeń, w tym przede wszystkim dziedziczenia, możemy stać się współwłaścicielami jakiejś rzeczy np. samochodu lub nieruchomości (domu, mieszkania).

W przypadku, gdy jesteśmy w stanie dojść do porozumienia z pozostałymi współwłaścicielami możemy znieść współwłasność poprzez zawarcie stosownej umowy. W zasadzie zniesienie współwłasności może tutaj odbyć się w dowolny sposób, np. poprzez:

1) wspólną sprzedaż rzeczy osobie trzeciej;

2) wspólne darowanie rzeczy osobie trzeciej;

3) przeniesienie swoich udziałów na jednego ze współwłaścicieli.

Oczywiście sposób zniesienia współwłasności nie może być sprzeczny z prawem lub zasadami współżycia społecznego, albo nie może prowadzić do obejścia prawa.

Kiedy jednak współwłaściciele nie mogą dojść do takiego porozumienia istnieje możliwość złożenia do sądu wniosku o zniesienie współwłasności. Sąd będzie mógł wtedy znieść współwłasność, zgodnie z zasadami określonymi w art. 211-212 Kodeksu cywilnego, poprzez:

1) dokonanie fizycznego podziału rzeczy i przyznanie poszczególnych, wydzielonych części na wyłączną własność każdemu ze współwłaścicieli (pod warunkiem, że rzecz da się faktycznie podzielić – nie da bowiem podzielić się fizycznie samochodu lub małej kawalerki);

2) przyznanie rzeczy jednemu ze współwłaścicieli z obowiązkiem spłaty przez niego pozostałych współwłaścicieli;

3) zarządzenie sprzedaży licytacyjnej rzeczy i podział uzyskanej ze sprzedaży kwoty pomiędzy współwłaścicielami.

Sąd może również zastosować mieszany sposób zniesienia współwłasności. Sąd decyduje również o terminach i sposobie uiszczenia spłat lub dopłat oraz odsetkach oraz o sposobie ich zabezpieczenia

To jaki sąd przyjmie sposób zniesienia współwłasności zleży od tego jakich argumentów użyjemy. Musimy bowiem przekonać sąd, że takie a nie inne rozwiązanie jest najbardziej racjonalne.

Mateusz Matuszczyk

Radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *