Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych: „W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 nie wykonuje się tytułów wykonawczych nakazujących opróżnienie lokalu mieszkalnego”.

Przepis ten wstrzymywał, więc możliwość przeprowadzenia przez komorników eksmisji z lokali mieszkalnych (z wyjątkiem kilku przypadków określonych w dalszej części powyższej ustawy).

Wyżej wymieniony przepis został uchylony na podstawie art. 20 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 830).

Przedmiotowa nowelizacja weszła w życie z dniem 15 kwietnia  2022 r., co oznacza, iż od tego dnia komornicy znowu mogą, co do zasady przeprowadzać eksmisje z lokali mieszkalnych.

Radca prawny

Mateusz Matuszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *