Czy można zasiedzieć służebność na wydeptanej i wyjeżdżonej przez nas drodze, znajdującej się na gruncie sąsiada?

Niejednokrotnie zdarza się, że nasza nieruchomość nie ma dostępu do drogi publicznej. W takim przypadku przechodzimy lub przejeżdżamy przez grunt sąsiada. Czy możemy, więc zasiedzieć taką wydeptywaną i wyjeżdżoną przez nas drogę, znajdującą się na sąsiedniej nieruchomości? Niestety nie. Zgodnie bowiem z art. 292 zd. 1 Kodeksu cywilnego: „Służebność gruntowa może być nabyta przez zasiedzenie […]