Likwidacja prawa użytkowania wieczystego!!! Ale czy to prawda?

W Internecie, w telewizji, w gazetach szumnie ogłasza się, że likwiduje się prawo użytkowania wieczystego, jako (znienawidzonego wręcz) reliktu PRL-u. Słowo likwidacja wskazuje, że przedmiotowe prawo zniknie raz na zawsze, ale czy to prawda? Otóż nie, gdyż ustawodawca nie zdecydował się na jego całkowite wyeliminowanie z naszego systemu prawnego! Zgodnie bowiem z art. 1 ustawy […]