Do dnia 31 grudnia 2018 r. osoba fizyczna (nieprowadząca działalności gospodarczej), która nabyła w spadku nieruchomość (dom, mieszkanie, udział) musiała wstrzymać się z jej sprzedażą w okresie 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nabyła spadek (jeśli chciała uniknąć konieczności płacenia podatku dochodowego w wysokości 19%).

Istniał również inny sposób na zwolnienie od konieczności uiszczenia podatku dochodowego. Otóż spadkobierca po sprzedaniu nieruchomości nabytej w drodze spadku (przy niezachowaniu powyższego 5-letniego terminu) musiał przeznaczyć środki pochodzące z tej sprzedaży na nabycie innej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Trzeba to było jednak zrobić w terminie 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano sprzedaży nabytej w drodze spadku nieruchomości.

Z kolei na mocy ustawy z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2159) od dnia 1 stycznia 2019 r. ustawodawca zmienił zasady liczenia, wyżej wskazanego 5-letniego terminu. Otóż obecnie 5 lat nie liczy się od końca roku kalendarzowego,  w którym nabyło się spadek, lecz od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości przez spadkodawcę.

Przykład: Spadkodawca nabył nieruchomość w dniu 1 czerwca 2015 r., a zmarł w dniu 1 czerwca 2018 r. Aktualnie 5 lat będziemy liczyć nie od końca roku, w którym nastąpiło nabycie spadku (tj. od 31 grudnia 2018 r.), lecz od końca roku kalendarzowego, w którym spadkodawca nabył nieruchomość (tj. od dnia 31 grudnia 2015 r.)

Na podstawie powyższej nowelizacji ustawodawca wydłużył również z 2 lat na 3 lata okres, w którym spadkobierca musi przeznaczyć środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości wchodzącej w skład spadku na nabycie innej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe  (w celu uniknięcia konieczności zapłacenia podatku dochodowego) przy niezachowaniu, wyżej opisanego 5-letniego okresu.

Nowe zasady odnosić się będą do dochodów (przychodów) uzyskanych po 1 stycznia 2019 r.
Mateusz Matuszczyk
Radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *