Decydując się na własny biznes warto zastanowić się nie tylko nad tym co chcemy robić, ale także nad tym w jakiej formie chcielibyśmy naszą działalność prowadzić. Poniżej postaram się przybliżyć trzy podstawowe różnice pomiędzy dwoma najpopularniejszymi formami własnego biznesu tj. jednoosobową działalnością gospodarczą i jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podmiotowość prawna – kim jesteśmy?

Jednoosobowa działalność gospodarcza polega na tym, iż konkretna osoba fizyczna prowadzi ją we własnym imieniu i na własny rachunek. Osoba taka zostaje wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jako prowadząca działalność gospodarczą, która nie stanowi odrębnego bytu prawnego.
Z kolei „prowadzenie” jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością polega na tym, że osoba fizyczna tworzy odrębny byt prawny w postaci spółki – poprzez jej rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Spółka taka prowadzi działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek. Z kolei osoba fizyczna, która założyła spółkę działa tutaj w imieniu i na rzecz tej spółki jako jej organ – jedyny wspólnik (może tez zostać jej członkiem zarządu albo może też tę funkcję powierzyć komuś innemu).

Ponoszenie odpowiedzialności za długi.

Jako, że jednoosobowa działalność gospodarcza ściśle powiązana jest z naszą osobą ponosimy odpowiedzialność za długi z nią związane całym swoim majątkiem – bez ograniczeń.
W przypadku spółki z o.o. nie ponosimy odpowiedzialności za jej długi. Warto jednak pamiętać, że taka sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy jesteśmy wspólnikiem spółki, natomiast, gdy jednocześnie pełnimy funkcję członka zarządu w pewnych okolicznościach możemy ponosić odpowiedzialność związaną z długami spółki, np. gdy nie zgłosimy w terminie spółki do upadłości i w ten sposób wyrządzimy wierzycielom szkodę.

Koszty założenia.

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie wiąże się z żadnymi opłatami. Nie ma również konieczności dostarczania żadnych dokumentów do wniosku o rejestrację. Generalnie wszystko możemy załatwić w czasie jednej wizyty w urzędzie gminy lub nawet bez wychodzenia z domu drogą elektroniczną.
Założenie spółki z o.o. jest bardziej kosztowne i czasochłonne. Po pierwsze, musimy dysponować minimalną kwotą 5000 zł niezbędną do pokrycia kapitału zakładowego. Po drugie, akt założycielski spółki musi mieć formę aktu notarialnego, co wiąże się z koniecznością poniesienia kosztów notarialnych. Po trzecie, spółkę należy zarejestrować w Krajowym Rejestrze Sądowym, a do wniosku należy dołączyć szereg dokumentów oraz uiścić opłatę sądową. Do tego dochodzą także koszty publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. W prawdzie istnieje możliwość rejestracji spółki drogą elektroniczną, ale wtedy zamiast aktu założycielskiego spółki przygotowanej przez notariusza i odpowiednio dostosowanego do naszych potrzeb, musimy skorzystać z elektronicznego wzorca, którego możliwość modyfikacji jest znacznie ograniczona.

Podsumowanie.

Generalnie to jaką wybrać formę biznesu zależy przede wszystkim od skali prowadzonej działalności i ryzyka z nim związanego. Przy dużej skali i ryzyku na pewno korzystniejsza jest spółka z o.o. Z kolei przy małym biznesie bardziej optymalna będzie jednoosobowa działalność gospodarcza.

Jeżeli zdecydowałeś się rozpocząć działalność gospodarczą i potrzebujesz pomocy prawnika – zapraszam do współpracy.

Mateusz Matuszczyk
Radca prawny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *