W zależności od potrzeby i danych okoliczności testament można sporządzić w kilku formach:

  1. Testament własnoręczny – w całości napisany własnym pismem ręcznym, zawierający podpis oraz datę jego sporządzenia;
  2. Testament urzędowy – ustne oświadczenie swojej ostatniej woli, w obecności co najmniej dwóch świadków, przed właściwym urzędnikiem państwowym i sporządzenie na tę okoliczność protokołu (ze wskazaniem daty), który następnie zostanie odczytany i podpisany;
  3. Testament notarialny – sporządzony przed notariuszem w formie aktu notarialnego;
  4. Testamenty ustny (szczególny) –  ustne oświadczenie swojej ostatniej woli w obecności, co najmniej trzech świadków, które oczywiście w późniejszym czasie (w odpowiedni sposób i z zachowaniem właściwego terminu) musi zostać potwierdzone (testament ten jest dopuszczalny wyłącznie w przypadku, gdy istnieje obawa rychłej śmierci albo wskutek szczególnych okoliczności zachowanie wcześniej wymienionych form testamentu jest niemożliwe lub bardzo utrudnione);
  5. Testament podróżny (szczególny) – ustne oświadczenie swojej ostatniej woli w obecności co najmniej dwóch świadków, wobec dowódcy (lub jego zastępcy) statku, który następnie osobiście spisze wolę spadkodawcy (ze wskazaniem daty) i ją odczyta, a następnie sporządzony w ten sposób dokument zostanie podpisany (testament ten jest dopuszczalny wyłącznie w przypadku podróży na polskim statku wodnym lub powietrznym).

Testamenty szczególne tracą moc z upływem 6 miesięcy od dnia ustania okoliczności, które uzasadniały niezachowanie zwykłej formy testamentu (chyba, że spadkodawca przed tym terminem zmarł).

Jeżeli spadkobierca nie może się podpisać na testamencie urzędowym lub podróżnym to należy w nim wskazać przyczynę braku podpisu.

Jest jeszcze oczywiście testament wojskowy, ale ze względu na wąski zakres jego zastosowania został on przeze mnie pominięty.

Radca prawny

Mateusz Matuszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *