Przywykliśmy do tego, że jako konsumenci zamawiając jakiś produkt przez internet albo telefonicznie (czyli poza lokalem sprzedającego), co do zasady możemy w terminie 14 dni zwrócić ten produkt bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą (nie może, więc być to spółka) również może skorzystać z tego prawa.

Warunkiem jest aby z treści zawieranej umowy sprzedaży wynikało, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jeżeli, więc kupujemy np. nowy laptop przez internet, jako przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług w zakresie sprzątania powierzchni biurowych to możemy skorzystać z powyższego prawa do odstąpienia od umowy.

Radca prawny

Mateusz Matuszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *