Aktualne uprawnienia obywateli Ukrainy w związku z przybyciem do Polski/ Актуальні права громадян України у зв’язку з приїздом до Польщі.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy: – przybyli na […]