Czy osoby wypożyczające nam sprzęty mogą kserować nasze dowody osobiste?

Często wyjeżdżając na wakacje/ferie spotykamy się z sytuacją, w której osoby wypożyczające nam sprzęt np. rower, narty, rolki, łyżwy itp. żądają od nas przedstawienia dowodu osobistego celem sporządzenia z niego kserokopii. Czy taka praktyka jest legalna? Powyższe zagadnienie zostało uregulowane w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o dokumentach publicznych (tekst jednolity, Dz. U. […]