Ważne zmiany (ułatwienia) w prawie spadkowym!

Z dniem 15 listopada 2023 r. wchodzi w życie istotna zamiana przepisów Kodeksu cywilnego, Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz Kodeksu postępowania cywilnego, dotycząca spraw spadkowych, która wprowadza szereg ułatwień: – trzecia grupa spadkobierców została zawężona do dziadków, rodzeństwa rodziców spadkodawcy oraz ich dzieci (nie trzeba będzie, więc poszukiwać w ramach postępowań spadkowych dalekich krewnych, z […]