Aktualne uprawnienia obywateli Ukrainy w związku z przybyciem do Polski/ Актуальні права громадян України у зв’язку з приїздом до Польщі.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583) pobyt na terytorium Polski obywateli Ukrainy oraz małżonków obywateli Ukrainy nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego, którzy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy: – przybyli na […]

Legalność pobytu obywateli Ukrainy w Polsce / Законність перебування громадян України в Польщі

W związku z obawami obywateli Ukrainy przybywającymi do Polski, co do legalności ich pobytu informuję, iż zgodnie z aktualną polityką polskiego rządu, Ukraińcy przekraczający przejście graniczne z Polską obecnie nie muszą rejestrować się w punktach recepcyjnych ani też występować o zgodę na czasowy/stały pobyt lub też o status uchodźcy. Na ten moment winni oni jedynie […]