Mateusz Matuszczyk

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Po ukończeniu studiów odbył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Opolu aplikację radcowską, zakończoną egzaminem państwowym, po zdaniu, którego uzyskał tytuł zawodowy radcy prawnego. Swoje doświadczenie zdobył podczas pracy w organach administracji publicznej oraz w dużych spółkach kapitałowych. Specjalizuje się w prawie cywilnym w tym w szczególności w prawie nieruchomości, a także w prawie gospodarczym, handlowym i administracyjnym.